به علت فیلتر، آدرس سایت را عوض نمودم، آدرس جدید:
www.ForFreeIR1.blogspot.com

۱۳۸۸ خرداد ۲, شنبه

جدول کامل پخش برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیما

با کلیک بروی عکس، آن را با سایز اصلیش مشاهده کنید.عصر روز چهارشنبه مراسم قرعه‌کشی برنامه‌های مناظره و تبلیغات نامزدها هم ‌زمان با اعلام رسمی اسامی نامزدها از سوی وزارت کشور انجام شد و در این مراسم قرار بر این شد که چهار رنگ زرد، سبز، آبی و قرمز قرعه‌کشی شوند تا هر کدام به عنوان رنگ یکی از کاندیداها در جدول برنامه‌ها گذاشته شود.
از نکات جالب توجه این قرعه کشی مشخص شدن رنگ سبز برای موسوی که نماد حامیانش است و همچنین رنگ قرمز برای احمدی نژاد!


* جمعه 1 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 45 دقیقه‌ای با دوربین شبكه یك سیما میرحسین موسوی

* شنبه 2 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 45 دقیقه‌ای با دوربین شبكه یك سیما محسن رضایی

* یك‌شنبه 3 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 45 دقیقه‌ای با دوربین شبكه یك سیما مهدی كروبی

* دوشنبه 4 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 45 دقیقه‌ای با دوربین شبكه یك سیما محمود احمدی نژاد
- پاسخ به پرسش ایرانیان خارج از كشور از شبكه جام جم به مدت 60 دقیقه میرحسین موسوی

* سه شنبه 5 خردادماه
- ساعت 18:30 برنامه 60 دقیقه‌ای شبكه 4 سیما پاسخ به پرسش كارشناسان مهدی كروبی

* چهارشنبه 6 خردادماه
- ساعت 19:30 برنامه 30 دقیقه‌ای گفتگو از شبكه خبر محسن رضایی
- پاسخ به پرسش ایرانیان خارج از كشور از شبكه جام جم به مدت 60 دقیقه محمود احمدی نژاد

* پنج شنبه 7 خردادماه
- ساعت 22:45 برنامه گفتگوی ویژه خبری 45 دقیقه از شبكه دو سیما مهدی كروبی

* جمعه 8 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 30 دقیقه‌ای مستند یك از شبكه اول سیما محمود احمدی نژاد
- پاسخ به پرسش ایرانیان خارج از كشور از شبكه جام جم به مدت 60 دقیقه محسن رضایی

* شنبه 9 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 30 دقیقه‌ای مستند یك از شبكه اول سیما میرحسین موسوی

* یك‌شنبه 10 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 30 دقیقه‌ای مستند یك از شبكه اول سیما محسن رضایی
- ساعت 19:30 برنامه 30 دقیقه‌ای گفتگو از شبكه خبر محمود احمدی نژاد
- پاسخ به پرسش ایرانیان خارج از كشور از شبكه جام جم به مدت 60 دقیقه مهدی كروبی

* دوشنبه 11 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 30 دقیقه‌ای مستند یك از شبكه اول سیما مهدی كروبی
- ساعت 22:45 برنامه گفتگوی ویژه خبری 45 دقیقه از شبكه دو سیما محسن رضایی

* سه شنبه 12 خردادماه
- ساعت 22:30 برنامه 90 دقیقه‌ای مناظره شبكه سوم سیما میان مهدی كروبی و محسن رضایی
- ساعت 18:30 برنامه 60 دقیقه‌ای شبكه 4 سیما پاسخ به پرسش كارشناسان میرحسین موسوی
- مستند 30 دقیقه‌ای شبكه جهانی جام‌جم محسن رضایی

* چهارشنبه 13 خردادماه
- ساعت 22:30 برنامه 90 دقیقه‌ای مناظره شبكه سوم سیما میان محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی

* پنج شنبه 14 خردادماه
- ساعت 22:30 برنامه 90 دقیقه‌ای مناظره شبكه سوم سیما میان محسن رضایی و میرحسین موسوی
- مستند 30 دقیقه‌ای شبكه جهانی جام‌جم محمود احمدی نژاد

* جمعه 15 خردادماه
- ساعت 22:45 برنامه گفتگوی ویژه خبری 45 دقیقه از شبكه دو سیما محمود احمدی نژاد
- ساعت 18:30 برنامه 60 دقیقه‌ای شبكه 4 سیما پاسخ به پرسش كارشناسان محسن رضایی
- ساعت 19:30 برنامه 30 دقیقه‌ای گفتگو از شبكه خبر میرحسین موسوی

* شنبه 16 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 30 دقیقه‌ای مستند دو از شبكه یك سیما مهدی كروبی
- ساعت 22:30 برنامه 90 دقیقه‌ای مناظره شبكه سوم سیما میان محمود احمدی نژاد و مهدی كروبی
- مستند 30 دقیقه‌ای شبكه جهانی جام‌جم میرحسین موسوی

* یك‌شنبه 17 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 30 دقیقه‌ای مستند2 از شبكه یك سیما محمود احمدی نژاد
- ساعت 22:30 برنامه 90 دقیقه‌ای مناظره شبكه سوم سیما میان میرحسین موسوی و مهدی كروبی

* دوشنبه 18 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 30 دقیقه‌ای مستند2 از شبكه یك سیما میرحسین موسوی
- ساعت 22:30 برنامه 90 دقیقه‌ای مناظره شبكه سوم سیما میان احمدی نژاد و محسن رضایی
- مستند 30 دقیقه‌ای شبكه جهانی جام‌جم مهدی كروبی

* سه شنبه 19 خردادماه
- ساعت 21:45 برنامه 30 دقیقه‌ای مستند2 از شبكه یك سیما محسن رضایی
- ساعت 22:45 برنامه گفتگوی ویژه خبری 45 دقیقه از شبكه دو سیما میرحسین موسوی
- ساعت 18:30 برنامه 60 دقیقه‌ای شبكه 4 سیما پاسخ به پرسش كارشناسان محمود احمدی نژاد
- ساعت 19:30 برنامه 30 دقیقه‌ای گفتگو از شبكه خبر مهدی كروبی


هیچ نظری موجود نیست: